Dnes je 24.06.2017. Stránka načítaná o 12:29.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2206)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 21/2017 Obec Istebné Beeli Pro s.r.o. Vypracovanie projektovej dokum 4 950.00 EUR 20.06.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 20/2017 Obec Istebné Loira s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 5.280.00 € 31.05.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 19/2017 Obec Istebné Dobrovoľná požiarna ochrana SR Dotácia na zabezpečenie materi 3.000.00 € 30.05.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 17/2017 Obec Istebné OFZ, a.s. Istebné Dodatok č. k Zmluve o nájme ne 10.00 EUR 25.05.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
5 18/2017 Obec Istebné OFZ, a.s. Istebné Dodatok č. k Nájomnej zmluve z   25.05.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
6 16/2017 Obec Istebné Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní 55.00 EUR 24.05.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 15/2017 Obec Istebné Ultima Ratio, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v 4.800.00 EUR 22.05.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
8 14/2017 Obec Istebné Ultima Ratio, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 4.200.00 EUR 22.05.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
9 9/2017 Obec Istebné Beeli PRO s.r.o. vyhotovenie projektovej dokume 4.950.00 EUR 22.05.2017 Objednávka Dokument Kompletné informácie
10 13/2017 Obec Istebné Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní 1.00 EUR 28.04.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
11 12/2017 Obec Istebné Žilinský samosprávny kraj Poskytnutie finančného príspev 300 28.04.2017 Zmluva Dokument Kompletné informácie
12 FD /0077/17 Obec Istebné KAJO Kurnota Milan materiál DK, MH 22.97 12.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0078/17 Obec Istebné Slovak Telekom, a.s. telekom. služby 44.56 12.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0079/17 Obec Istebné Technické služby s.r.o. vývoz KO 881.35 12.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0080/17 Obec Istebné BINS s.r.o. nádoby na KO 432.00 12.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0081/17 Obec Istebné OFZ a.s. vyúčtovanie ÚK za rok 2016 - H -376.67 12.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0082/17 Obec Istebné OFZ a.s. vyúčtovanie ÚK za rok 2016 - O -69.22 12.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0083/17 Obec Istebné OFZ a.s. pitná voda, kúrenie HP 22.66 12.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0084/17 Obec Istebné OFZ a.s. kúrenie OcÚ, DK 455.62 12.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0085/17 Obec Istebné MAPA Slovakia Digital, s. prístup do mapového portálu ob 650.00 12.04.2017 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/111 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo